Detta dokument innehåller en översättning av tabeller som kategoriserar några av de huvudsakliga användningsfallen av AI i […]
Dokumentet detaljerar användningen av AI-verktyg i klassrum för att skapa anpassade lärandeupplevelser, ge formell bedömning och feedback, […]
Jag vill dela Leon Furzes inläggssamlingar, som erbjuder en skatt av inspiration för hur man kan implementera […]
Bias i AI, särskilt i stora språkmodeller (LLM), uppstår ur grundläggande mänskliga beteenden som uppmärksamhet, perspektiv och […]
Denna samling av snabba lektioner (20 minuter eller mindre) ger en introduktion till AI och hjälper till […]
Rapporten fokuserar på en innovativ metod för att integrera chattbotar, specifikt genom att utnyttja ChatGPT:s förmågor, inom […]
CRAFT, ett initiativ från Stanford Graduate School of Education i samarbete med Institute for Human-Centered AI, erbjuder […]
Det här uppdraget, utformat av Mohsin Yousufi, syftar till att utforska och debattera användningen av generativ AI, […]
”Artificial Intelligence in Education: A Reading Guide Focused on Promoting Equity and Accountability in AI” av Pati […]
För att integrera AI i utbildningsmiljöer börjar man med att utforska och utvärdera olika AI-verktyg för att […]