Din startpunkt för att utforska AI i undervisningen.

I skärningspunkten mellan utbildning och framtidens teknologier fokuserar EDUAI på att skapa och dela material som förbereder skolor för AI. På denna sida presenterar jag noggrant utvalda resurser som syftar till att inspirera och informera. Detta är bara början. Mer material kommer att publiceras stegvis, för att kontinuerligt stödja er resa in i AI:s värld.

Om du har förslag på ytterligare material som skulle vara värdefullt att ta fram, tveka inte att kontakta EDUAI. Din feedback och dina idéer är viktiga för att vi tillsammans kan skapa den mest relevanta och inspirerande resursen för skolor.

Ta del av en kortfattad översikt över de nio grundläggande reglerna för att integrera artificiell intelligens i skolvärlden. Dessa regler är tänkta att vägleda lärare och skolpersonal i hur AI kan stödja men inte ersätta den pedagogiska processen. Från att komplettera lärarens roll till att hantera och förstå AI:s begränsningar, ger denna guide en snabb inblick i hur man ansvarsfullt implementerar AI-teknik i skolan.

Ta del av denna samling av frågekort, designade för att utforska hur AI kan spela en roll i utbildning. Korten är indelade i tre kategorier: Elevperspektivet, Lärarperspektivet och Ledarskapsperspektivet. Varje kategori tar upp specifika frågor som hjälper er att diskutera och reflektera över AI i skolmiljön, dess etiska aspekter och hur det kan forma framtiden.

I takt med att skolor världen över integrerar AI i läroplanerna, står rektorer inför utmaningen att utveckla genomtänkta policies. EDUAI ger dig en mall, inspirerad av professor Leon Furzes expertis, för att navigera i AI-utbildningens vatten. Denna täcker allt från AI:s syfte till etik, datasekretess, och rättvisa, inklusive riktlinjer för användning och integritet. Använd vår mall för att skapa en ansvarsfull och framtidssäkrad AI-policy för din skola.

Vad betyder dagens och morgondagens AI-teknik för skolan? Johan Falk, undervisningsråd på Skolverket, diskuterar de AI-system som utvecklas i rasande fart. Han fördjupar sig speciellt i två exempel på hur skolan påverkas: lärbottar och AI som hinder för lärande.

Digitalisering och AI i skolan: lärarval och viktiga aspekter enligt medlemsundersökning från Sveriges lärare. Med Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges lärare, Camilla Askebäck Diaz från Alviksskolan, och Johan Falk från Skolverket.

Hur kan lärare förändra lektionerna med hjälp av AI-verktyg? Gymnasieläraren Mats Larsnäs berättar om ett antal konkreta verktyg och exempel från sin egen undervisning.

Välkommen till en viktig diskussion om AI:s roll i utbildningen! Medan AI erbjuder spännande möjligheter att anpassa och förbättra lärandet, är det avgörande att vi inte glömmer bort att den mänskliga faktorn är kärnan i all pedagogisk framgång. Tekniken är bäst när den används som ett komplement till, inte en ersättare för den djupa mänskliga förståelsen och kontakten som lärare erbjuder sina elever.

Utforska hur AI kan integreras effektivt i skolans systematiska arbete för att förbättra kvaliteten på undervisning och lärande. Jag diskuterar hur viktigt det är att varje teknologiskt steg är välgrundat, med en tydlig koppling till pedagogiska mål och verkligt värde för elevernas lärande, och hur detta stödjer lärarnas pedagogiska metoder.

Upptäck och experimentera med EDUAIs prompthubb! Jag uppmuntrar dig att prova detta verktyg som stödjer pedagogers och skolledares arbete med att utveckla effektiva prompter. Genom denna plattform kan du lära dig hur prompter kan förbättra undervisningen och elevernas lärandeupplevelse, och göra utbildningen mer anpassad och engagerande.

Detta är en resurs för skolor som innehåller en riskanalys och rekommenderade åtgärder för användning av AI i utbildningsmiljöer. Det hjälper personal att identifiera och hantera risker vid användning av AI.

Kolla på det inspirerande eventet ”AI-snack om kreativitet i undervisning” på YouTube, där moderatorn Joel Rangsjö och 18 AI-experter, i samarbete med Internetstiftelsen, delar insikter om att använda AI kreativt i klassrummet.

Coming Soon

Watch this space!