Generativ artificiell intelligens (GenAI) är ett snabbt utvecklande verktyg med betydande potential och komplexa juridiska och etiska implikationer. Effektiv användning av AI är avgörande för framtidens utbildning och utgör en viktig färdighet för nyutexaminerade.

En mångdisciplinär grupp av lärare och akademiska utvecklare från olika universitet identifierade behovet av tillgängliga, praktiska exempel på hur man kan använda GenAI inom undervisning och bedömning.

Resursen syftar till att hjälpa den högre utbildningssektorn att anpassa sig till den snabba digitala utvecklingen.

https://sites.google.com/brookes.ac.uk/genaiheteaching/home?authuser=0