Denna rapport undersöker hur snabbt införande av AI i barns miljöer påverkar deras utveckling. AI
närvaro i utbildning och fritid kommer att förändra barns och ungdomars upplevelser, med både utmaningar och möjligheter för deras utveckling. Analysen bygger på konsultationer med 15 experter och en genomgång av vetenskaplig litteratur. AI förväntas omforma fritidsaktiviteter, revolutionera utbildning och förändra interaktionen mellan människa och maskin. Rapporten betonar behovet av internationellt samarbete och ökad forskning för att skapa etiska och hållbara regler för AI-användning som skyddar barnens utveckling.

https://arxiv.org/abs/2405.19275v1