Spana in EDUAI:s nyhetsbrev

 En engelsk version och en svensk, var och en med sitt eget unika innehåll. Missa inte chansen att få det bästa från båda världarna!

”AI i utbildning” inspirerar till AI-användning i skolor, delar framgångsexempel, erbjuder verktyg och kunskap, presenterat i Danny Staceys LinkedIn-nyhetsbrev.

Empowering educational leaders to innovate with AI in schools, shared in Danny Stacey’s insightful LinkedIn newsletter, fostering forward-thinking in education.