Besök AIDA, en AI-utbildningssida, noggrant organiserad utifrån AI-taxonomi. Resurserna är indelade i två huvudområden: AI Kärnämnen och […]
AI ger lärare och instruktionsdesigners kraftfulla verktyg för att förbättra studenternas lärande. Denna guide presenterar praktiska exempel […]
TeachAI erbjuder riktlinjer för ansvarsfull och etisk användning av AI i utbildning. Målet är att förbättra lärandet, […]
Jag vill dela två utmärkta resurser som kan hjälpa lärare och skolledare att integrera AI i undervisningen: […]
Ethan Mollick, en välkänd expert inom AI och utbildning, har delat sina insikter om hur GPT-4o kan […]
Det är av största vikt att svenska studenter får en djup förståelse och kunskap om generativ AI. […]
Målet med denna workshop från Stanford är att väcka acceptans och nyfikenhet för nya möjligheter inom AI […]
Artikeln nedan ”Exploring TeachAI Guidance for Schools Toolkit: Part 1 – An Urgent Call for Proactive Guidance […]
I artikeln nedan diskuteras hur skolledare kan stödja och främja användningen av AI i utbildningsmiljöer. Vikten av […]
I ”The AI Teacher: A Rebel With a Cause?”, utforskar Matthew Wemyss användningen av artificiell intelligens (AI) […]