AI har potentialen att helt förändra undervisningen. På ClassPoint-bloggen finns en artikel med över 100 praktiska exempel […]
Ethan Mollick, en välkänd expert inom AI och utbildning, har delat sina insikter om hur GPT-4o kan […]
Medan universitet över hela Sverige anpassar sig till utmaningarna med AI och fusk, delar studenter vid Linnéuniversitetet […]