Bias i AI, särskilt i stora språkmodeller (LLM), uppstår ur grundläggande mänskliga beteenden som uppmärksamhet, perspektiv och tolkning. Stefan Kojouharov betonar att vi tenderar att fokusera på det vi värderar, se saker från en begränsad synvinkel och tolka situationer baserat på våra kulturella normer och personliga erfarenheter. Dessa bias är oundvikliga i AI eftersom modellerna tränas på data som återspeglar våra fördomar och perspektiv. Förståelse för dessa processer kan hjälpa till att identifiera och minska bias i AI, genom att erkänna begränsningarna i data och de perspektiv den representerar.

https://becominghuman.ai/what-is-bias-why-does-it-happen-in-ai-b6b01d7e8cd5