I länken nedan presenteras 25 podcast om AI inom utbildning. Dessa podcasts belyser olika aspekter av hur AI kan användas för att förbättra lärandet, bland annat:

  • Personifiera lärandet: AI kan anpassa undervisningen till varje elevs individuella behov och inlärningsstil.
  • Förbättra lärarnas arbete: AI kan automatisera repetitiva uppgifter och ge lärarna mer tid att fokusera på eleverna.
  • Skapa nya lärmiljöer: AI kan skapa interaktiva och immersiva lärmiljöer som engagerar eleverna.

Här är några exempel på podcasts du kan lyssna på:

  • Redefining AI – Artificial Intelligence with Squirro
  • The Human-Centric AI Podcast
  • The AI Education Conversation

Klicka på länken för att läsa mer om dessa och lyssna på dem!

Länk: https://podcasts.feedspot.com/ai_in_education_podcasts/