Välkommen till det senaste numret av mitt nyhetsbrev, ”AI i Utbildning”. I detta nummer dyker jag ner […]
Målet med denna workshop från Stanford är att väcka acceptans och nyfikenhet för nya möjligheter inom AI […]
Artikeln nedan ”Exploring TeachAI Guidance for Schools Toolkit: Part 1 – An Urgent Call for Proactive Guidance […]
I artikeln nedan diskuteras hur skolledare kan stödja och främja användningen av AI i utbildningsmiljöer. Vikten av […]
I artikeln ”Läraren om AI: ’Synd att debatten är svartvit'” belyses ett aktuellt ämne om digitaliseringen och […]
När regionala ledare utforskar AI-strategier, är det viktigt att också tänka på praktiska pedagogiska tillämpningar. John Henriksson, […]
Verktygslådan ”AI Guidance For Schools Toolkit” erbjuder riktlinjer och policys för att på ett säkert och effektivt […]
Judith Wolst introducerar en uppdaterad ”Glassmodellen för Generativ AI”, där hon använder en metafor med glass för […]
Dokumentet detaljerar användningen av AI-verktyg i klassrum för att skapa anpassade lärandeupplevelser, ge formell bedömning och feedback, […]
Även om AI erbjuder fantastiska möjligheter och har potentialen att förändra klassrummen göra lärandet mer skräddarsytt och […]