AI-Snack Presenterar Sveriges Första Promptathon

Skapa, Inspirera, Utforska Med Prompter som Förändrar Utbildningen

Välkommen till en samlingsplats för pedagoger och skolledare, dedikerad åt konsten att skapa effektiva prompter. Här lär vi oss tillsammans hur vi kan använda prompter för att främja lärande, innovation, och framgång inom alla områden av skolvärlden. Denna plattform är en resurs för alla som vill utforska hur välformulerade prompter kan berika undervisningen och elevernas lärandeupplevelse. Steg för steg, skapar vi en framtid där utbildning är anpassad, engagerande och tillgänglig för varje elev, pedagog och skolledare.

Observera: Prompthubben syftar till att inspirera och visa på möjligheter med AI. Som läsare är det ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar och regler när du använder chattbotar eller andra AI-verktyg.