Vi har alla vid något tillfälle upplevt den där stunden när en ny digital lösning presenteras i […]
AI förändrar skolan snabbt, och skolledare står inför möjligheten att leda denna förändring genom att integrera AI […]
För att integrera AI i utbildningsmiljöer börjar man med att utforska och utvärdera olika AI-verktyg för att […]
Genom att läsa igenom Reykdals vägledning för att integrera människocentrerad AI i Washingtons offentliga skolor och Roberto […]
Denna artikel av Catlin Tucker, diskuterar hur skolledare effektivt kan integrera artificiell intelligens (AI) i utbildningsmiljöer. Tucker […]
AI fortsätter att vara ett hett ämne inom utbildningssektorn, och debatten kring dess användning är mer aktuell […]
Nu vill jag inspirera alla skolor och kommuner som funderar på att skapa policys för artificiell intelligens. […]
Generativa AI-verktyg som ChatGPT har potentialen att revolutionera utbildningsmetoder och lärandeprocesser, vilket framhävs i Peter Parnes rapport […]
Denna artikel är en läsvärd och insiktsfull utforskning av artificiell intelligens (AI) inom bedömningsområdet i utbildningen, vilket […]
Erik Winerö lärare och doktorand i tillämpad IT mot utbildningsvetenskap, utforskar AI i skolan genom tre perspektiv: […]