Center for Democracy & Technology (CDT), en ledande icke-partisk och ideell organisation, kämpar för att främja medborgerliga […]
I rapporten presenteras hur AI kan effektivisera införandet av evidensbaserade undervisningsstrategier. Det behandlar fem strategier med stor […]
Rapporten ”Professional Development for Teachers in the Age of AI” belyser betydelsen av lärarutveckling i en era […]
CoSN-rapporten om att driva innovation inom K-12-utbildning 2024 belyser de kritiska elementen som påverkar utbildningens utveckling: hinder, […]