Den ”AI Prompt Library” är en resurs sammanställd av Ethan Mollick och Lilach Mollick, avsedd att stödja […]
Lukas Velush delar insikter om hur Microsoft Copilot och generativ AI kan effektivisera kommunikationen inom Microsoft, men […]
Bedömning i skolan är en grundläggande del av undervisningen, och i takt med att teknologin fortskrider, öppnar […]