Vi är glada att presentera Verktygsbanken, en omfattande databas med hundratals AI-verktyg och GPTs. Verktygsbanken är en […]
🌟 AI-Snack Presenterar Vinnarna av Sveriges Första Promptathon! 🌟 Vi på AI-Snack är stolta över att ha […]
Besök AIDA, en AI-utbildningssida, noggrant organiserad utifrån AI-taxonomi. Resurserna är indelade i två huvudområden: AI Kärnämnen och […]
AI ger lärare och instruktionsdesigners kraftfulla verktyg för att förbättra studenternas lärande. Denna guide presenterar praktiska exempel […]
Detta dokument innehåller en översättning av tabeller som kategoriserar några av de huvudsakliga användningsfallen av AI i […]
AI-for-Education.org erbjuder en mängd resurser för att hjälpa utbildare integrera AI i undervisningen. Webbplatsen innehåller guider för […]
TeachAI erbjuder riktlinjer för ansvarsfull och etisk användning av AI i utbildning. Målet är att förbättra lärandet, […]
Generative AI är snabbt en del av det digitala landskapet, med nya möjligheter för lärande och skapande. […]
AI har potentialen att helt förändra undervisningen. På ClassPoint-bloggen finns en artikel med över 100 praktiska exempel […]
I den akademiska världen står vi inför nya utmaningar med framväxten av generativ AI, såsom ChatGPT och […]