ILO Group har släppt en guide för att integrera AI i K-12-utbildningen, med fokus på att använda AI som ett stödverktyg under mänsklig övervakning. Guiden täcker olika aspekter av AI-implementation och är avsedd att uppdateras med ny information över tid. Den är en resurs för både utbildare och statliga ledare och en statlig nivåguide är under utveckling. ILO:s VD Julia Rafal-Baer understryker att AI redan förändrar utbildningen och målet är att förbereda ledare för att forma framtiden för lärande.

https://www.ilogroup.com/news/press-release-ilo-group-releases-first-in-the-nation-artificial-intelligence-framework-for-district-leaders/