ACMI Education presenterar en online-serie för professionellt lärande där AI-experten och författaren Leon Furze utforskar artificiell intelligens (AI) roll i modern utbildning. Serien består av fyra sessioner som täcker allt från hur AI kan förbättra undervisningspraxis till dess effekter på mediaanalys och kreativa fält som konst, film och videospel.

  1. AI:s inverkan på skolan: Furze utforskar AI:s ursprung och betydelse inom utbildningen, inklusive hur AI kan stödja personligt lärande och öka elevers engagemang.
  2. Använda ChatGPT i utbildning: Upptäck hur ChatGPT kan underlätta meningsfulla lärandeupplevelser, stödja lektionsplanering och bidra till studentbedömning.
  3. Utforska medialäskunnighet i AI-eran: Furze tar upp utmaningarna med falska nyheter och manipulerade bilder, samt hur AI-verktyg kan hjälpa lärare att utveckla kritiskt tänkande och ansvarsfull mediekonsumtion bland elever.
  4. Framtiden för AI inom konst, film och videospel: Diskussion om AI:s växande relation till de kreativa industrierna och dess potential att inspirera nya former av konstnärligt samarbete.

Genom serien får deltagarna insikter i hur AI kan berika undervisningen, främja kreativitet och förbereda elever för en framtid präglad av teknisk innovation.

https://www.acmi.net.au/education/school-program-and-resources/demystifying-artificial-intelligence-teachers-resource/#1-what-is-ai-how-will-it-impact-my-school