Detta dokument innehåller en översättning av tabeller som kategoriserar några av de huvudsakliga användningsfallen av AI i […]
TeachAI erbjuder riktlinjer för ansvarsfull och etisk användning av AI i utbildning. Målet är att förbättra lärandet, […]
Jag vill dela två utmärkta resurser som kan hjälpa lärare och skolledare att integrera AI i undervisningen: […]
Artikeln nedan ”Exploring TeachAI Guidance for Schools Toolkit: Part 1 – An Urgent Call for Proactive Guidance […]
När regionala ledare utforskar AI-strategier, är det viktigt att också tänka på praktiska pedagogiska tillämpningar. John Henriksson, […]
Verktygslådan ”AI Guidance For Schools Toolkit” erbjuder riktlinjer och policys för att på ett säkert och effektivt […]
Dokumentet detaljerar användningen av AI-verktyg i klassrum för att skapa anpassade lärandeupplevelser, ge formell bedömning och feedback, […]
I artikeln ”Developing professional digital competence in Norwegian teacher education” av Norhagen et al., presenteras en genomgång […]
När vi utforskar användningen av artificiell intelligens (AI) och nya teknologier i utbildningsväsendet, framhäver experter vikten av […]
Jag vill dela Leon Furzes inläggssamlingar, som erbjuder en skatt av inspiration för hur man kan implementera […]