Detta dokument innehåller en översättning av tabeller som kategoriserar några av de huvudsakliga användningsfallen av AI i […]
Artikeln diskuterar viktiga frågor som föräldrar bör ställa till sina barns skolor angående användningen av AI i […]
Dokumentet detaljerar användningen av AI-verktyg i klassrum för att skapa anpassade lärandeupplevelser, ge formell bedömning och feedback, […]
Jag vill dela Leon Furzes inläggssamlingar, som erbjuder en skatt av inspiration för hur man kan implementera […]
Bias i AI, särskilt i stora språkmodeller (LLM), uppstår ur grundläggande mänskliga beteenden som uppmärksamhet, perspektiv och […]
Det här uppdraget, utformat av Mohsin Yousufi, syftar till att utforska och debattera användningen av generativ AI, […]
”Artificial Intelligence in Education: A Reading Guide Focused on Promoting Equity and Accountability in AI” av Pati […]
Denna artikel från forskning.se belyser en viktig och aktuell diskussion kring användningen av artificiell intelligens (AI) inom […]
Rapporten med titeln ”Critical Thinking and Ethics in the Age of Generative AI in Education” utforskar potentialen […]
I en tid där AI blir alltmer integrerad i vårt dagliga liv, möter utbildningsinstitutioner nya utmaningar och […]