Besök AIDA, en AI-utbildningssida, noggrant organiserad utifrån AI-taxonomi. Resurserna är indelade i två huvudområden: AI Kärnämnen och […]
Generative AI är snabbt en del av det digitala landskapet, med nya möjligheter för lärande och skapande. […]
Rapporten diskuterar användningen av AI-chattbotar inom högre utbildning i Sverige, med fokus på att omvärdera hur dessa […]
I rapporten presenteras hur AI kan effektivisera införandet av evidensbaserade undervisningsstrategier. Det behandlar fem strategier med stor […]
”Computational Thinking Education in K–12: Artificial Intelligence Literacy and Physical Computing” är en samling som redigerats av […]
Denna studie fokuserar särskilt på fysik. Forskarna testade två sätt att göra dessa AI-verktyg mer användbara och […]
Forskare undersökte hur stora språkmodeller (LLMs), såsom GPT-4, kan utformas för att hjälpa universitetsstudenter att hantera akademisk […]
Rapporten fokuserar på en innovativ metod för att integrera chattbotar, specifikt genom att utnyttja ChatGPT:s förmågor, inom […]
AI Sweden Impact Rapport 2023 belyser betydande framsteg och samarbetsinsatser för att driva på adoptionen av AI […]
Den här rapporten, framtagen av European Schoolnet Academy, undersöker integrationen av AI i lärarutbildningen. Den framhäver vikten […]