Dokumentet detaljerar användningen av AI-verktyg i klassrum för att skapa anpassade lärandeupplevelser, ge formell bedömning och feedback, […]
Även om AI erbjuder fantastiska möjligheter och har potentialen att förändra klassrummen göra lärandet mer skräddarsytt och […]
Vi har alla vid något tillfälle upplevt den där stunden när en ny digital lösning presenteras i […]
Genom att läsa igenom Reykdals vägledning för att integrera människocentrerad AI i Washingtons offentliga skolor och Roberto […]
Denna artikel av Catlin Tucker, diskuterar hur skolledare effektivt kan integrera artificiell intelligens (AI) i utbildningsmiljöer. Tucker […]
”AI Literacy Competency Framework for Educators” erbjuder lärare en omfattande ram för att utveckla sin AI-kompetens. Ramverket […]
“AI Anthology – Microsoft Unlocked” är en samling essäer som utforskar framtiden för artificiell intelligens (AI) och […]
Vill du ta din undervisning till nästa nivå? Mats Larsnäs, en innovativ lärare, visar hur AI kan […]
Under mina utforskningar inom AI och utbildning har jag stött på många imponerande resurser. Men det finns […]
Är du lärare eller rektor och överväger att använda ChatGPT och andra AI-verktyg i undervisningen? Skolverket belyser […]