“AI Anthology – Microsoft Unlocked” är en samling essäer som utforskar framtiden för artificiell intelligens (AI) och dess inverkan på olika områden i människans liv. Webbplatsen samlar experter från olika fält som affärer, utbildning, hälsovård och vetenskap. Essäerna diskuterar AI:s kapacitet, speciellt GPT-4, och reflekterar över hur denna teknik kan bidra till mänsklig blomstring och hur samhället kan styra tekniken för maximal nytta.