”AI Literacy Competency Framework for Educators” erbjuder lärare en omfattande ram för att utveckla sin AI-kompetens. Ramverket täcker sju nyckelområden och femtio kompetenser relaterade till AI, vilket hjälper lärare att integrera AI-kunskap i sin undervisning och förbereda elever för AI:s växande roll.

Dokumentet vägleder lärare i att fördjupa sin förståelse för AI:s grunder, datakunskap, kritiskt tänkande, olika användningsområden för AI, AI-etik, AI-pedagogik och framtidens arbetsliv. Målet är att stärka lärare i att främja AI-kunskap hos elever och förbereda dem för möjligheterna och utmaningarna med AI.

#AILiteracy #Utbildning #FramtidensKompetenser

https://aiadvisoryboards.files.wordpress.com/2024/01/ai-literacy-competency-framework-for-educators.pdf