William J. Yin, en gymnasieelev, delar insikter om AI:s roll i utbildning. Han diskuterar för- och nackdelar med AI-chattbotar som ChatGPT i skolan, med hänvisning till hur de kan användas både för att förbättra lärande och orsaka akademisk oärlighet. Yin betonar vikten av kritiskt tänkande och personlig upptäcksglädje i utbildningen, förstärkt av AI. Han lyfter fram potentialen i AI-assisterat personligt lärande för att främja jämlikhet i utbildning och anpassa utbildningssystemet till framtidens behov.

https://er.educause.edu/articles/2024/1/will-our-educational-system-keep-pace-with-ai-a-students-perspective-on-ai-and-learning