Artikeln diskuterar tonåringars syn på vikten av att lära sig skriva i en tid där AI kan generera text. Eleverna anser att skrivkunskap är viktig för att uttrycka personliga tankar och kreativitet, något AI inte helt kan ersätta. De ser AI som ett verktyg för att förbättra skrivande, men betonar vikten av egna idéer och kritiskt tänkande. Trots teknikens framsteg, uppskattar eleverna fortfarande betydelsen av god skrivförmåga.

https://www.nytimes.com/2024/01/25/learning/what-students-are-saying-about-learning-to-write-in-the-age-of-ai.html