Besök AIDA, en AI-utbildningssida, noggrant organiserad utifrån AI-taxonomi. Resurserna är indelade i två huvudområden: AI Kärnämnen och […]
Det är av största vikt att svenska studenter får en djup förståelse och kunskap om generativ AI. […]
Artikeln nedan ”Exploring TeachAI Guidance for Schools Toolkit: Part 1 – An Urgent Call for Proactive Guidance […]
I ”The AI Teacher: A Rebel With a Cause?”, utforskar Matthew Wemyss användningen av artificiell intelligens (AI) […]
I en tid där AI blir alltmer integrerad i vårt dagliga liv, möter utbildningsinstitutioner nya utmaningar och […]
Medan universitet över hela Sverige anpassar sig till utmaningarna med AI och fusk, delar studenter vid Linnéuniversitetet […]
I en artikel publicerad den 1 februari 2024, granskar Sabrina Habib, docent vid University of South Carolina, […]
Artikeln diskuterar tonåringars syn på vikten av att lära sig skriva i en tid där AI kan […]
Rapporten ”The Nordic State of AI” ger en översikt över användningen av artificiell intelligens i Norden. Syftet […]
“AI Anthology – Microsoft Unlocked” är en samling essäer som utforskar framtiden för artificiell intelligens (AI) och […]