Detta dokument innehåller en översättning av tabeller som kategoriserar några av de huvudsakliga användningsfallen av AI i […]
TeachAI erbjuder riktlinjer för ansvarsfull och etisk användning av AI i utbildning. Målet är att förbättra lärandet, […]
Artikeln nedan ”Exploring TeachAI Guidance for Schools Toolkit: Part 1 – An Urgent Call for Proactive Guidance […]
Verktygslådan ”AI Guidance For Schools Toolkit” erbjuder riktlinjer och policys för att på ett säkert och effektivt […]
Dokumentet detaljerar användningen av AI-verktyg i klassrum för att skapa anpassade lärandeupplevelser, ge formell bedömning och feedback, […]
När vi utforskar användningen av artificiell intelligens (AI) och nya teknologier i utbildningsväsendet, framhäver experter vikten av […]
Center for Democracy & Technology (CDT), en ledande icke-partisk och ideell organisation, kämpar för att främja medborgerliga […]
I en allt mer digitaliserad skolvärld erbjuder integrationen av AI i skolan enastående möjligheter att förbättra lärandeupplevelsen. […]
I takt med att skolor över hela världen utforskar och implementerar artificiell intelligens (AI) i sina läroplaner, […]
ILO Group har släppt en guide för att integrera AI i K-12-utbildningen, med fokus på att använda […]