Center for Democracy & Technology (CDT), en ledande icke-partisk och ideell organisation, kämpar för att främja medborgerliga rättigheter i den digitala åldern. Genom att forma teknikpolicy, styrning och design med fokus på jämlikhet och demokratiska värden, har CDT varit en betrodd förespråkare för digitala rättigheter sedan 1994. I deras rapport diskuteras utmaningarna och möjligheterna med generativ AI i K-12-utbildningen, där lärare rapporterar om en ökning av vägledning och utbildning om AI, men också om ökande studentdisciplinering och lärarnas misstro mot elevernas akademiska ärlighet. Rapporten understryker vikten av ansvarsfull användning av AI i utbildningssammanhang.

För en djupare förståelse, läs hela rapporten från Center for Democracy & Technology.

https://cdt.org/wp-content/uploads/2024/03/2024-03-21-CDT-Civic-Tech-Generative-AI-Survey-Research-final.pdf