TeachAI erbjuder riktlinjer för ansvarsfull och etisk användning av AI i utbildning. Målet är att förbättra lärandet, säkerställa rättvisa och skydda elevernas data. Dessa policyer riktar sig till utbildare, policybeslutsfattare och teknikutvecklare, och betonar vikten av att skapa en säker och inkluderande AI-driven utbildningsmiljö.

För att få en djupare förståelse och läsa de fullständiga riktlinjerna, besök TeachAI webbplats.

https://www.teachai.org/policy

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *