När vi utforskar användningen av artificiell intelligens (AI) och nya teknologier i utbildningsväsendet, framhäver experter vikten av att involvera hela utbildningsgemenskapen i denna process. Det är avgörande att ta sig tid att förstå de specifika problem som lärare försöker lösa med hjälp av teknologi, och att mänskligt omdöme spelar en central roll i säker och effektiv användning av AI-verktyg. En metod som rekommenderas är att närma sig implementeringen av AI med försiktighet, där man först och främst strävar efter att förstå problemet innan man snabbar på processen. Detta tillvägagångssätt säkerställer att lärarnas behov och åsikter tas i beaktande, och att utbildningsledare lyssnar och engagerar hela skolgemenskapen – inklusive lärare, elever och deras familjer – i beslut som rör AI i klassrummet.

Vidare understryks att det inte finns någon ersättning för mänskligt omdöme, trots AI:s spännande möjligheter inom utbildning. AI bör ses som ett verktyg för att göra lärare och elever mer effektiva, inte som en ersättare för mänsklig kunskap och insikt. Det är viktigt att anpassa AI-teknologin efter varje specifikt klassrumssituation, med lärarnas professionella omdöme och elevernas röster som centrala utgångspunkter.

Avslutningsvis uppmanas utbildningssektorn att använda AI med avsikt att främja rättvisa och jämlikhet, snarare än att enbart accelerera befintliga processer. I detta sammanhang rekommenderas det starkt att ta del av det arbete som görs av Digital Promise, en organisation som leder vägen för säker och genomtänkt integration av AI och nya teknologier i utbildningen. Genom deras forskning, webbinarier och diskussionsforum kan utbildningsprofessionella få värdefulla insikter och rekommendationer för att navigera i den nya eran av digitalt lärande.

Recommendations for Supporting Safe Teacher Exploration of AI and New Technologies – Digital Promise