Teach AI sammanför utbildningsledare och teknikexperter för att vägleda säker, effektiv och ansvarsfull användning av AI i skolor genom att koppla samman diskussionen om att undervisa med AI med undervisning om AI.

Deras gemensamma värderingar inkluderar:

  • Sätta studenters och utbildares behov i centrum, med fokus på rättvisa.
  • Utnyttja detta ögonblick för att transformera undervisning och lärande.
  • Undvika att uppfinna hjulet på nytt.
  • Förbli smidiga och mottagliga för feedback.
  • Tillhandahålla praktiska och lättförståeliga produkter som översätter policy till praktik.
  • Söka och dela mångfaldiga och mångfacetterade perspektiv.

https://www.teachai.org