Verktygslådan ”AI Guidance For Schools Toolkit” erbjuder riktlinjer och policys för att på ett säkert och effektivt sätt införliva artificiell intelligens (AI) i grund- och gymnasieutbildningar. Den fokuserar på att skapa anpassningsbar vägledning och fastare policys för att förbättra lärande, stödja lärare och främja utbildningsmässig jämlikhet. Verktygslådan använder sig av både generativa och prediktiva AI-verktyg för att skapa innehåll, förutsäga utbildningsresultat, och stödja personlig undervisning och administrativa uppgifter. Riktlinjerna utvecklas i samråd med lärare, föräldrar och elever för att säkerställa ansvarsfull användning och adressera frågor som akademisk integritet och integritetsintrång.

AI Guidance for Schools Toolkit (teachai.org)