Detta dokument innehåller en översättning av tabeller som kategoriserar några av de huvudsakliga användningsfallen av AI i skolor, samt belyser risknivån och åtgärderna som personalen kan vidta när de överväger användning.

Originaldokumentet skapades av Chris Goodall.

Översättningen syftar till att göra informationen tillgänglig på svenska och inkluderar riskbedömningar och rekommenderade åtgärder för att säkerställa en säker och effektiv användning av AI i utbildningsmiljöer. Dokumentet täcker användningsfall som skapande av resurser, föräldrakommunikation via e-post och rapportskrivning, dataanalys, bedömning, och användning av handledningschatbots.

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *