Dokumentet detaljerar användningen av AI-verktyg i klassrum för att skapa anpassade lärandeupplevelser, ge formell bedömning och feedback, samt stödja elevens engagemang och aktivt lärande. Det betonar vikten av att lärare och studenter använder AI på ett ansvarsfullt sätt, med en stark tonvikt på digitalt medborgarskap och etisk användning av teknik. Vidare diskuteras utmaningar som bias i AI, säkerhetsrisker, och risken för fusk och plagiering, med förslag på strategier för att adressera dessa frågor. Dokumentet innehåller även riktlinjer för skapandet av policyer för AI-användning inom utbildning.

https://media.licdn.com/dms/document/media/D4E1FAQErntv6UEZLXg/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1713105788167?e=1714003200&v=beta&t=_emfU2Ag_UTprSrpbAerWpQLW8BcSYwH8MlL8yf5x_U