Även om AI erbjuder fantastiska möjligheter och har potentialen att förändra klassrummen göra lärandet mer skräddarsytt och […]
Vi har alla vid något tillfälle upplevt den där stunden när en ny digital lösning presenteras i […]
I en tid där skolledares arbetsbörda kontinuerligt ökar blir AI ett kraftfullt verktyg för förbättring och effektivitet. […]
Som skolledare är förmågan att hantera olika situationer och kommunicera effektivt med olika intressenter avgörande för att […]
Har du någonsin tänkt på att använda en chattbot som ett verktyg för att tänka igenom viktiga […]
AI förändrar skolan snabbt, och skolledare står inför möjligheten att leda denna förändring genom att integrera AI […]
Genom att läsa igenom Reykdals vägledning för att integrera människocentrerad AI i Washingtons offentliga skolor och Roberto […]
Denna artikel av Catlin Tucker, diskuterar hur skolledare effektivt kan integrera artificiell intelligens (AI) i utbildningsmiljöer. Tucker […]
”AI Literacy Competency Framework for Educators” erbjuder lärare en omfattande ram för att utveckla sin AI-kompetens. Ramverket […]
AI fortsätter att vara ett hett ämne inom utbildningssektorn, och debatten kring dess användning är mer aktuell […]