Ethan Mollick, en välkänd expert inom AI och utbildning, har delat sina insikter om hur GPT-4o kan […]
I ”The AI Teacher: A Rebel With a Cause?”, utforskar Matthew Wemyss användningen av artificiell intelligens (AI) […]
Vi har alla vid något tillfälle upplevt den där stunden när en ny digital lösning presenteras i […]
I rapporten presenteras hur AI kan effektivisera införandet av evidensbaserade undervisningsstrategier. Det behandlar fem strategier med stor […]
Initiativet ”The New Future of Work” från Microsoft syftar till att skapa lösningar för ett meningsfullt, produktivt […]
I en fallstudie från Sythwood Primary School har läraren Laura Maxwell använt AI för att förbättra kreativt […]
Genom att läsa igenom Reykdals vägledning för att integrera människocentrerad AI i Washingtons offentliga skolor och Roberto […]
I en artikel publicerad den 1 februari 2024, granskar Sabrina Habib, docent vid University of South Carolina, […]
William J. Yin, en gymnasieelev, delar insikter om AI:s roll i utbildning. Han diskuterar för- och nackdelar […]
Rapporten ”The Nordic State of AI” ger en översikt över användningen av artificiell intelligens i Norden. Syftet […]