I rapporten presenteras hur AI kan effektivisera införandet av evidensbaserade undervisningsstrategier. Det behandlar fem strategier med stor potential men svåra att praktiskt implementera, inklusive att erbjuda flera exempel, adressera missuppfattningar, frekvent testning, utvärdering av lärande och distribuerad övning. Rapporten diskuterar AI:s möjligheter och risker som en stöd för lärare, betonande vikten av försiktig och genomtänkt användning.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4391243