Initiativet ”The New Future of Work” från Microsoft syftar till att skapa lösningar för ett meningsfullt, produktivt och rättvist arbetsliv. Det startades under pandemin för att utforska fjärrarbete och anpassade sedan fokus till hybridarbete. Nu fokuserar initiativet på hur teknologi, särskilt AI, omformar arbetslivet. Med AI:s snabba framsteg betonar initiativet vikten av att använda denna teknik på ett ansvarsfullt och rättvist sätt. Webbplatsen erbjuder forskning och resurser för att navigera i den snabbt föränderliga arbetsmiljön och framgångsrikt anpassa sig till AI-eran.

Klicka här för att ta del av resursen.