I en fallstudie från Sythwood Primary School har läraren Laura Maxwell använt AI för att förbättra kreativt skrivande i sin årskurs 5-klass. Genom att integrera ett AI-drivet bildskaparverktyg i engelsklektionerna har hon lyckats göra ämnet mer engagerande för eleverna, särskilt för en elev med särskilda utbildningsbehov (SEND). Denna elev blev initialt besviken på en bild genererad från sin beskrivning men blev sedan mycket entusiastisk efter att ha förbättrat sin text och sett det nya resultatet. Verktyget har ökat intresset för engelska och kreativt skrivande bland eleverna och visat vikten av att inkludera teknik i undervisningen på ett sätt som främjar inkludering och elevens delaktighet. Fallstudien belyser också potentiella risker med AI i utbildning, som datasekretess och behovet av balans mellan teknikanvändning och traditionella undervisningsmetoder.

https://www.ai-in-education.co.uk/resources/enhancing-creative-writing-with-ai-a-year-5-classrooms-journey