För att integrera AI i utbildningsmiljöer börjar man med att utforska och utvärdera olika AI-verktyg för att se hur de kan stödja undervisning och lärande. Detta innebär att samla in feedback från lärare och administratörer om deras tankar och känslor kring AI. Sedan diskuteras AI:s fördelar, som tidsbesparing och personaliserat lärande, samtidigt som man hanterar eventuella bekymmer. Det tredje steget är att skapa riktlinjer för bästa praxis för ansvarsfull användning av AI, med input från alla intressenter. För att AI ska ha en meningsfull effekt måste utbildningssystemet anpassa sina utvärderingsmetoder för att reflektera över de möjligheter som AI erbjuder, vilket leder till en fokus på lärandeprocessen snarare än slutprodukten. Slutligen sätts AI i praktiken genom pilotprojekt, med en ständig process för att justera riktlinjer baserat på feedback och att ta itu med utmaningar och etiska överväganden.

https://www.edutopia.org/article/creating-ai-ready-schools/