Phillip Alcocks artikel ”The AI Advantage: Your Guide to the Future of Work” betonar AI:s transformerande kraft […]
Initiativet ”The New Future of Work” från Microsoft syftar till att skapa lösningar för ett meningsfullt, produktivt […]
Bernard Marr’s artikel diskuterar hur generativ AI förändrar lärarnas arbete. AI hjälper till med kreativa uppgifter och […]
Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och AI Swedens managing director Martin Svensson delar med sig av sina insikter […]