I ”The AI Teacher: A Rebel With a Cause?”, utforskar Matthew Wemyss användningen av artificiell intelligens (AI) inom utbildningen. Han delar personliga erfarenheter av att integrera AI-verktyg som ChatGPT och ThingLink för att effektivisera lektionsplanering och öka interaktiviteten i klassrummet. Wemyss utmanar den tidiga retoriken om att AI skulle revolutionera utbildningen, och han uttrycker en viss skepticism mot idén om att helt omforma utbildningssystemet. Han betonar vikten av att teknologi ska användas som ett komplement till traditionell undervisning, inte som en ersättare. Genom sina reflektioner och praktiska tillämpningar visar Wemyss hur AI kan vara ett värdefullt verktyg i utbildning, samtidigt som han ifrågasätter och kritiskt granskar hur och varför vi använder dessa teknologier i lärandemiljöer.