Är du lärare eller rektor och överväger att använda ChatGPT och andra AI-verktyg i undervisningen? Skolverket belyser de mest kritiska aspekterna – från riskerna med fusk till GDPR-utmaningar. Här hittar du också konkreta tips och Skolverkets officiella rekommendationer. Klicka vidare för att förstå hur man bäst navigerar i AI-landskapet inom skolan!

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/rad-om-chat-gpt-och-liknande-verktyg