Denna artikel av Catlin Tucker, diskuterar hur skolledare effektivt kan integrera artificiell intelligens (AI) i utbildningsmiljöer. Tucker betonar vikten av att anpassa AI till skolans befintliga initiativ och värderingar, snarare än att presentera det som ett helt nytt element. De viktigaste punkterna inkluderar:

  1. Stödja befintliga skolinitiativ med AI: AI bör användas för att främja nuvarande skolinitiativ som läskunnighetsutveckling, social-emotionellt lärande eller individualiserad lärande. Till exempel kan AI hjälpa till att designa lektioner som passar för elever på olika färdighetsnivåer, vilket gör utbildningen mer rättvis och effektiv.
  2. Investera i professionellt lärande: Skolledare bör tilldela resurser för professionell utveckling som inte bara lär ut användningen av AI-verktyg, utan också hur AI kan förbättra pedagogiska metoder. Tucker föreslår att använda AI för att stödja bakåtriktad design, riktlinjer för universell utformning av lärande (UDL) och differentierad undervisning i blandade läromodeller.
  3. Uppmuntra en kultur av experiment och iteration: Lärare bör uppmuntras att experimentera med AI i sina undervisningsmetoder, och omfamna roller som designers av rättvisa lärandeupplevelser och facilitator av elevcentrerat lärande. Detta tillvägagångssätt innefattar också att lärare agerar som ”ledande elever” som modellerar risktagande och kontinuerlig förbättring.

Artikeln argumenterar för att dessa strategier kan bidra till att skapa dynamiska, inkluderande, rättvisa och elevcentrerade lärandemiljöer. Dessutom inbjuder Tucker läsarna att dela med sig av sina erfarenheter av att implementera AI-policyer i skolor, vilket främjar en gemenskap av delat lärande och anpassning inför teknologiska framsteg inom utbildning.

https://www.edutopia.org/article/setting-school-policies-ai-use?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=Winter+24&utm_id=Winter24&utm_term=winter+school+season&utm_content=productive+AI&fbclid=IwAR2TIQOgFi_cAiBTojneC3dW0EOg1HdNul4_y59D2spT5H4h20s0UvQHQJc