Rapporten fokuserar på en innovativ metod för att integrera chattbotar, specifikt genom att utnyttja ChatGPT:s förmågor, inom högre utbildning för att förbättra lärandeupplevelsen. Kevin Wang, Jason Ramos och Ramon Lawrence föreslår en ny arkitektur som kombinerar ChatGPT:s avancerade förmågor inom naturligt språkbehandling (NLP) med ett traditionellt informationsåtervinningsbaserat chattbotsramverk. Detta hybridsystem syftar till att erbjuda personlig assistans till studenter, vilket potentiellt kan omvandla hur utbildningsstöd levereras.

Integrationen syftar till att ta itu med de utmaningar som är associerade med att använda stora språkmodeller (LLMs) som ChatGPT i utbildningssammanhang, såsom potentialen för att generera felaktiga, partiska eller oanvändbara svar. Genom att kombinera ChatGPT med ett mer strukturerat informationsåtervinningsramverk, avser författarna att mildra dessa risker och säkerställa att chattboten kan erbjuda exakt och pålitligt stöd till studenter.

De empiriska utvärderingarna som nämns i din beskrivning antyder att denna kombinerade ansats innehar betydande potential för att förbättra studentstödet inom högre utbildning. Detta kan leda till mer personliga och effektiva lärandeupplevelser, vilket gör utbildningen mer tillgänglig och engagerande.

https://arxiv.org/abs/2401.00052

Källa.