Lance Eaton har delat en omfattande lista över föreläsningar, podcasts och resurser om generativ AI från första halvan av 2024.

Kolla!

https://aiedusimplified.substack.com/p/the-comprehensive-list-of-talks-and