Categories:

Denna rapport undersöker hur snabb integration av AI i barns miljöer kan påverka deras utveckling. AI:s roll i utbildning och fritid förändrar barns och ungdomars upplevelser, med både möjligheter och risker för deras kognitiva och socioemotionella utveckling. Analysen bygger på input från 15 experter och en omfattande litteraturöversikt. AI förväntas revolutionera utbildning och fritid, men kräver noggrann övervägning av risker under känsliga utvecklingsperioder. Rapporten förespråkar internationellt samarbete och ökad forskning för att säkerställa en hållbar och etisk framtid, samt utbildning av alla intressenter om ansvarsfull AI-användning.

Klicka här för att ta del av rapporten