Rapporten “Artificial Intelligence and School Leadership: Challenges, Opportunities and Implications” börjar med att konstatera att Covid-19-pandemin påskyndade digitaliseringen av undervisningen. Nu omformas utbildning av AI och generativ AI (GenAI), vilket påverkar skolledare och lärare. GenAI, som ChatGPT, revolutionerar utbildningen men medför också etiska och praktiska utmaningar. Det är viktigt att bedöma hur AI påverkar undervisning och lärande, och hur skolledare kan använda teknologin för att förbättra sina uppgifter samtidigt som de hanterar risker och etiska frågor. Skolledare måste balansera AI
potential med behovet av mänskliga interaktioner och social intelligens för att stötta elevernas lärande.

https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13632434.2023.2246856?needAccess=true&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3ByK5dmaCnoTAQBY4rpjGhWXNOrUY2a-xx8m4dsr4Rqn5u-WV6hWqAfl4_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw