Mittuniversitetet erbjuder utbildningsresurser för mellanstadiet med fokus på AI och etik. Kursen omfattar sju lektioner och är designad för elever i årskurs 4–6. Den täcker viktiga ämnen som teknik, matematik och samhällskunskap, och är kopplad till Lgr 22.

Lektionerna inkluderar:

  • Introduktion till AI
  • Fördelar och nackdelar med AI
  • Datorkommunikation
  • Algoritmer och AI
  • Maskininlärning och träningsdata
  • Etiska dilemman inom AI
  • Skillnaden mellan människa och maskin

Dessa lektioner syftar till att ge eleverna en förståelse för vad AI är och hur det påverkar vår värld, samtidigt som de uppmuntrar till reflektion över de etiska aspekterna.

https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/livslangt-larande/barnensuniversitet/digitalt-laromaterial/ai