Jag var på ett fantastiskt event igår som jag verkligen vill tipsa alla om att kolla på YouTube! Det heter “AI-snack om kreativitet i undervisning” och handlar om hur man kan använda AI som ett kreativt verktyg i klassrummet. Eventet var otroligt inspirerande och lärorikt, med massor av insikter och kunskaper om de möjligheter AI kan skapa för kreativiteten. Samtidigt togs viktiga risker och etiska överväganden upp. Moderatorn Joel Rangsjö och 18 stycken AI-experter delade med sig av sina erfarenheter och tips på ett engagerande sätt. Det hela gjordes i samarbete med Internetstiftelsen, vilket gjorde det extra värdefullt. Missa inte chansen att se detta!